ERCA CHIM RO are sediul central administrativ, logistic si centru de vanzari in Mosnita Noua,judetul Timis.

In cadrul ERCA CHIM RO se aplica Sistemul de Management Integrat In toate activitatile organizatiei privind amestecurile pentru realizarea de aditivi pentru beton, a serviciilor conexe acestora si a altor activitati cuprinse in obiectul de activitate al unitatii.

Sistemul de Management Integrat conceput si implementat de S.C. ERCA CHIM RO respecta cerintele standardelor de referinta si ale legislatiei in vigoare aplicabila si demonstreaza capabilitatea sa de a avea produse si servicii de buna calitate care sa satisfaca cerintele clientilor, de a identifica si tine sub control aspectele de mediu asociate activitatilor sale de productie si riscurile posibile pentru angajatii sai si alte parti interesate, conformandu-se in acest sens reglementarilor legale si altor cerinte pe care organizatia trebuie sa le respecte.

Prin implementarea si certificarea Sistemului de Management Integrat organizatia ERCA CHIM RO se asigura de conformitatea activitatilor sale cu politica de management declarata, de stabilirea proceselor adecvate de productie, de imbunatatirea continua a sistemului, a performantelor de mediu si minimizarea riscurilor pentru angajati si mediu, in scopul cresterii satisfactiei clientilor si a partilor interesate.

Intregul personal al organizatiei are obligatia de a respecta si aplica integral prevederile Sistemului de Management Integrat, prevederi care sunt detaliate in manual si procedurile aferente, iar colaborarea cu partenerii externi, furnizori si organizatii implicate, trebuie sa se faca cu respectarea acestor prevederi aplicabile in activitatile conexe.

ercachim